BIOFOTONEN COHERENTIE THERAPIE
 
Anja Dijkstra Loppersum

Hoe verloopt een consult

Voor het eerste consult vraag ik u een intakeformulier in te vullen, zodat ik een beeld krijg van uw klachten, medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, omgevingsfactoren e.d.

Bij het eerste consult richten we ons eerst op eventuele energetische barrières zoals littekens, whiplash. Vervolgens doe ik een uitgebreide meting op de meridiaanpunten op uw handen en voeten om uw verstoringen in kaart te kunnen brengen. Naar prioriteit zal ik deze verstoringen (indien mogelijk) verhelpen.

Uitgangspunt is drie consulten kort na elkaar. Bij het plannen van de eerste afspraak worden meteen twee extra afspraken gepland. Deze afspraken zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot 24 uur van te voren (werkdagen) worden afgezegd.

Het eerste consult duurt ca 1,5 tot 2 uur.
Vervolgbehandelingen duren ca 1 uur.


Tarieven per consult:

Ontstoren van kinderen tot 10jaar

€ 45,00

Vanaf 10 jaar / volwassenen

Eerste consult  1.5 - 2 uur

Vervolgconsult 1 - 1.5 uur


€ 90,00

€ 80,00

Behandeling gericht op ziekte van Lyme

€ 150,00


U wordt verzocht de factuur contant te voldoen.

Betaling per pin is mogelijk.

Het maken van afspraken is niet vrijblijvend. Voor niet tijdig geannuleerde afspraken, die bij verhindering tenminste 48 uur (werkdagen) van te voren schriftelijk afgezegd moeten worden, ontvangt u een factuur.

De kosten worden niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.


Fotonen behandeling is NIET mogelijk:

  • Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en medicijnen nemen die afstoting tegen moeten gaan
  • Mensen met shunts, deze zetten de bloedbaan aan elkaar
  • Mensen met kunstmatige bloedvaten
  • Mensen waarbij een varkenshartklep is ingebracht


Pacemakers, kunstheupen, kunsthartkleppen, stents, implantaten en metalen onderdelen geven geen problemen. Het is raadzaam aan te geven of u ‘vreemd’ materiaal in uw lichaam heeft. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen